۲۹ آبان

مراقبت‌ ها

مراقبت های بعد از تزریق بوتاکس 24 ساعت بعد از تزریق از موارد ذیل اجتناب نمایید: خم کردن سر، حمام کردن، شستشو و ماساژ صورت، ورزش و فعالیت سنگین، دراز کشیدن و بر روی صورت خوابیدن در 6 ساعت اول انجام حرکاتی مثل اخم کردن، بالا بردن ابرو و خندیدن توصیه می شود، تا دارو…