خدمات کلینیک آمون

لیزر ضایعات پیگمانته

ضایعات پیگمانته پوست، در واقع تغییر رنگ رنگدانه های پوستی هستند که به اشکال مختلف مانند خال، کک و مک و یا لکه ظاهر می شوند. اگر بدن بیش از اندازه ملانین تولید کند، پوست تیره تر می شود. بارداری، بیماری آدیسون و قرار گرفتن در معرض آفتاب نیز رنگ پوست را تیره تر می کند. بالعکس در صورتی که بدن میزان کمی ملانین تولید کند، پوست روشن تر خواهد شد. در این ضایعات، سلول های سازنده ملانین که همان رنگدانه پوست هستند، آسیب دیده و یا تخریب می شوند. این امر در تولید ملانین اختلال ایجاد کرده و باعث بروز عوارض مختلف می گردد.

تولد لیزرهای Q-Plus انقلابی در حذف ضایعات رنگی ایجاد شده می باشد و روشی بی خطر با نتایجی مطلوب که به صورت نسبی یا کامل ضایعات پیگمانته را از بین می برد. کروموفـور هدف در این لیزر ملانیـن و هموگلوبیـن می باشـد که با جـذب نور لیـزر و ایجاد حرارت، تخریب ضایعـات حـاوی این دو کروموفور اتفاق می افتد. این درمان می تواند ضایعات سطحی را بدون درد از بین ببرد. همچـنیـن اثـر حـرارتی مـلـایم بـر روی کـلاژن و فیبـروبلاسـت ها، بـهبـود کیفیت بافت پوست را به دنبال خواهد داشت.

جهت درمان ضایعات پیگمانته (پر رنگی پوستی، لک و خال ها)، درمان تاتو و ضایعات رنگدانه ای پوست و درمان ضایعات عروقی می توان از لیزرهای زیر استفاده می کرد:

  • Alexandrite
  • Quanta System (Q-Plus)
  • Q-Switch Nd:YAG (Short and Long Pulse)