خدمات کلینیک آمون

بیوپسی و جراحی سرپایی

کیست ساختاری بسته و کیسه مانند است که حاوی مایعات، گاز یا مواد شبه جامد می باشد که بخش عادی یک بافت به حساب نمی‌آید. کیست ها بسیار متداول هستند و ممکن است در هر جای بدن و در هر سنی اتفاق بیفتد.

درمان کیست به علت و محل پیدایش آن بستگی دارد. کیست هایی که خیلی بزرگ باشند و بخاطر اندازه شان علائمی ایجاد کنند، با عمل جراحی برداشته می شوند. گاهی اوقات مایع داخل کیست با فرو کردن یک سوزن یا کاتر به حفره کیست، خشکانده شده یا بیرون کشیده می شود و این موجب فرو ریختن کیست می شود.

برداشتن کیست با جراحی گاهی اوقات ضروری است. اگر گمان رود که کیستی سرطانی است، کیست با جراحی یا بیوپسی برداشته می شود. در برخی موارد خاص، مایع بیرون کشیده شده از کیست زیر میکروسکوپ آزمایش می‌شود تا تشخیص داده شود که سلول سرطانی در آن وجود دارد یا خیر.

اکثریت کیست ها مشکلاتی خوش خیم هستند و موجب مشکل جدی در درازمدت نمی شوند. اما کیست هایی که با عفونت های بدخیم یا حاد در ارتباط هستند، احتمال بهبودی بسیار ضعیفی دارند. پیشگیری از ایجاد کیست فقط تا جایی امکانپذیر است که عامل ایجاد آن کیست قابل پیشگیری باشد. اکثر انواع کیست قابل پیشگیری نیستند.