آرام سازی: Relaxtion  

(روغن – سنگ داغ – شمع)

   یـومی هو: Yumeiho Therapy

(فشار و مالش برای اصلاح لگن و ستون مهره ها)

آزادسازی فاشیا:  Fascia Release

(آزادسازی بافت های همبندی – عضلانی)

آزادسازی نقاط ماشه ای: Trigger Point Release

(رفع گره های عضلانی)

رگ گیری:

(رهاسازی اعصاب درگیر در عضلات نقاط مختلف بدن)

تکنیک عضله-انرژی: MET

(روشی برای رهاسازی عضلات در کمترین زمان ممکن)

  بازتاب درمانی: Reflex Zone Therapy

(فشار بر محدوده ای از نقاط خاص روی دست ها و پا که با تمام اعضا، غدد، بافــت ها و عضــلات بدن مطابقت دارند.)

 شیاتسو: Shiatsu

(طب فشاری ژاپنی)

دیدگاهتان را بنویسید